نوشته‌ها

فروش گرد آلومینیوم آلیاژ گروه ۶۰۰۰

فروش گرد آلومینیوم از آلیاژ گروه ۶۰۰۰ زمانی که نیاز به استحکام بالا در کاربردهای خاص باشد، انجام می شود.
به نظر می رسد در صنایع فلزی کشور به این تکنولوژی رسیده باشیم که از ترکیب آلیاژ های مختلف به موارد خاص دسترسی پیدا کنیم. این دسترسی برای آن است که مثلاً برای جایی نیاز است، تا آلیاژ آلومینیوم استفاده شود، ولی باید این آلومینیوم کمی بهتر از آلومینیوم خالص در برابر حرارت مقاومت داشته باشد. افزودن آلیاژ ها و عناصر دیگر به آلومینیوم مثل منیزیم، سیلیس و روی می تواند این خاصیت را در آومینیوم تقویت کند. 
فروش گرد آلومینیوم،  6000 یکی از راه های رسیدن به این نوع از کاربرد ها است. در مراکز فروش بیشتر حالت رول و یا شیت از گرد آلومینیوم گروه های ۶۰۰۰ وجود دارد.