نوشته‌ها

تولید تسمه آلومینیوم ۶۰۶۱

از آلومینیوم ۶۰۶۱ تسمه هم تولید می شود و در نتیجه می توان با این طیف از تولید کاربرد های مختلف از این گرید را داشت. 
تولید هر آلیاژی این روز ها کاملاً به دلیل آن است که چقدر کارایی دارد. اگر تسمه های مختلف از آلومینیوم را تولید داریم، اگر تولید تسمه به دلیل عرض کم و کمی انعطاف پذیری است، باید بدانید که تسمه های آلومینیوم ۶۰۶۱ خیلی محکم هستند. این محکم بودن ۶۰۶۱ سبب می شوند تا حتی جوشکاری و ماشبن کاری قطعه با مشکل کمتر همراه باشد. 
تولید تسمه آلومینیوم ۶۰۶۱ در ایران به اندازه ای هست که نیاز را بر طرف کند و شاید دیگر از نظر واردات بتوانیم کمی خود را از ورق های بی کیفیت دور کنیم.

تولید شش پر آلومینیوم ۶۰۶۱

تولید شش پر آلومینوم ۶۰۶۱ در ایران در حجم مناسب هست ولی باز هم از این گرید امکان واردات وجود دارد. 
شش پر را از آلومینیوم ۶۰۶۱ هم می توان خرید. اما تولید چنین شش پر هایی بسته به کاربرد خواهد بود. 
مثلاً شما می خواهید شش پر را در اتصالات در شرایط اتمسفری استفاده کنید که در این صورت از نظر استحکام و مقاوم بودن در برابر خوردگی عالی عمل می کنند، ولی اگر قطعه قرار است در آب دریا که شوری دارد استفاده شود احتمال خوردگی شش پر ها یا سایر انواع آلومینیوم ۶۰۶۱ کمی بیشتر خواهد بود. 
تولید شش پر آلومینیوم ۶۰۶۱ در ایران با آنالیز مناسب انجام می شود و در عین حال برخی نام های خارجی هم به گوش می رسد. 

تولید چهار پهلو آلومینیوم ۶۰۶۱

تولید چهار پهلو آلومینیوم ۶۰۶۱ در ایران صورت می پذیرد و فروش ها هم بر اساس سفارش می باشد.
این که مثلاً در مورد آلیاژ های مختلف از آلومینیوم گرید های متنوع را نام می برند، باید بگوییم که هر گریدی هم مشخصه بارزی دارد که آن را متمایز با سایرین می کند. مثلاً  آلومینیوم ۶۰۶۱ اکسید نمی شود. زنگ نمی زند، و از این بابت شاید در درجه بهتری برای مقاومت در برابر خوردگی است. منتها چنین مشخصاتی در سایر آلیاژ های آلومینیوم هم وجود دارد، که باید نسبت به هم سنجیده شوند. 
تولید چهار پهلو ها از آلومینیوم ۶۰۶۱ هم انجام می شود و چون آلومینیوم ۶۰۶۱ دارای امکان اتصال خوب و نیز ماشین کاری مناسب است، تمامی تولیدات از لوله تا چهار پهلو در این گرید می تواند در کشتی سازی به کار گرفته شود.