نوشته‌ها

سایت ضایعات آلومینیوم ایران

آلومینیوم از فلزاتی است که پس از مصرف و تخریب ضایعات متعددی از آن به دست می آید. همواره سایت های مختلفی در سراسر ایران هستند که به جمع آوری آن ها برای تولیدات دیگر می پردازند.
امروزه تصور جهان بدون آلومینیوم برای کسانی که با صنایع اتومبیل سازی، هواپیما، کشتی، ساختمان، صنایع گوناگون نظامی، قطعات الکتریکی، لوازم خانگی و هزاران مورد دیگر صنعتی سر و کار دارند، تصوری غیر ممکن است. همواره این فلز نیز پس از مصرف و تخریب، به ضایعات تبدیل می شود.
با توجه به روند ساخت و ساز و تخریب ساختمان های قدیمی و همچنین اسقاط شدن خودروها، وسایل خانگی، وسایل حمل و نقل سنگین و هر چیزی که آلومینیوم در آن کاربرد داشته باشد، ضایعات آلومینیوم زیادی بدست می آید که می توان با استفاده از انرژی بسیار کم نسبت به بوکسیت آن را مذاب نموده و به شکل شمش یا دیگر محصولات تولیدی عرضه نمود. امروزه سایت های اینترنتی مختلفی در سراسر ایران به جمع آوری و ذوب نمودن این ضایعات می پردازند که جهت برقراری ارتباط می توان به آن ها سری زد.