نوشته‌ها

شرکت تولید ورق آلومینیوم آجدار

در تولید ورق ها آلومینیوم  آجدار دارای برآمدگی و گاهی شیار هایی در سطح خود هستند. این ظاهر بسیار مناسب برای جلوگیری از سر خوردن افراد و یا وسایل می باشد.
ورق های آلومینیوم که یک از کاربردی ترین وسیله ها در صنعت ساختمان می باشند در برخی موارد به صورت خیلی زیادی کاربرد خود را نشان می دهند. این ورق ها معمولا در سقف های شیروانی بسیار کاربرد داشته و اصلی ترین وسیله برای زدن این سقف های شیروانی می باشند.
این ورق ها گاهی دارای شیار هایی هستند که با کنار هم گذاشتن آنها جابجایی صورت نگیرد و به قولی در کنار هم چفت شوند. قطر این ورق ها بستگی به شرکت تولیدی آن ها دارد و بر اساس وزن و قطر آنها قیمت ها نیز متفاوت خواهد بود.