نوشته‌ها

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم اختصاصی

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم اختصاصی عمدتا در کدام شهر ها صورت می گیرد؟ ضایعات اختصاصی  آلومینیومی شامل چه موادی می باشند؟
وقتی صحبت از ضایعات اختصاصی آلومینیوم می شود منظور پروفیل و خاکه و اره و سایر مشتقات حاصل از آلومینیوم می باشد در مورد ضایعات اصل اول درصد خلوص آلومینیوم مصرفی می باشد و همینطور در مورد پروفیل که حتما باید آهن آلات اتصالی به آن را جدا نمود، از جمله شهر هایی که در زمینه خرید و فروش ضایعات اختصاصی آلومینیوم فعالیت می کنند شامل تهران تبریز اصفهان  اراک می باشند که در این مراکز نه تنها به صورت حضوری بلکه به صورت آنلاین هم می توان اقدام به خرید نمود.