نوشته‌ها

فروش تسمه آلومینیوم ۵۰۸۳

تسمه های آلومینیوم با سری آلیاژی ۵۰۰۰ مانند ۵۰۸۳ از طریق مرکز فروش در دسترس می باشد. این محصول با استفاده از منیزیم و منگنز آلیاژی شده است.
تسمه های آلومینیوم با سری های آلیاژی متفاوتی تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد که از پر فروش ترین آن ها ۵۰۸۳ می باشد. در تولید این محصول از منیزیم و منگنز استفاده شده است و یکی از محصولات مورد علاقه خودرو سازان می باشد. موارد کاربرد آلومینیوم روز به روز در حال گسترش می باشد و دلیل این امر، خواص مناسب در کنار صرفه اقتصادی می باشد. آلومینیوم از طریق مرکز فروش در بازار عرضه می شود و دارای کاربرد های صنعتی و ساختمانی بسیار زیادی می باشد.
هر سری آلیاژی مورد استفاده صنایع مختلف و خاصی قرار می گیرد. مثلا سری ۵۰۰۰ آلومینیوم را می توان در تولید خودرو ها و قطعات آن ها یا ساختمان ها مشاهده کرد.

فروش چهار پهلو آلومینیوم ۵۰۸۳

فروش چهار پهلو های آلومینیوم با گروه ۵۰۸۳ مدتی است در این مرکز با هر میزان سفارش به روز انجام می شود و مشکلی از نظر تأمین سفارش های عمده هم نداریم. 
برای هر یک از آلیاژ های فلزی، یک فلز به عنوان فلز پایه و اصلی استفاده می شود و فلزات دیگر با درصد های مختلف به آن افزوده می شود. در آلومینیوم ۵۰۸۳ هر چند میتوان چهار پهلو یا ورق را از آن داشت، ولی فلز اصلی منیزیم است. 
خب در گروه های مختلف ما از درصد مقاومت در برابر خوردگی یاد می کنیم که آلیاژ های آلومینیویم ۵۰۸۳ در بین انواع بسیار مقاومت می باشند. 
فروش این گرید هم به شکل چهار پهلو های تو پر و هم چهار پهلو های تو خالی می باشد که طبق سفارش آن را ارسال خواهیم کرد.