نوشته‌ها

فروش تسمه آلومینیوم آلیاژی گروه ۶۰۰۰

فروش تسمه آلومینیوم آلیاژی ۶۰۰۰ در این مرکز با توجه به این که گروه ۶۰۰۰ استحکام بالایی در برابر خوردگی دارد، میسر خواهد بود.
تسمه بودن آلیاژ های مختلف سبب می شود تا شما یک رول بلند با قابلیت انعطاف خاص داشته باشید. اما تسمه، از آلومینیوم می تواند باشد، می تواند از آلیاژ های دیگر هم تولید شده باشد. تسمه آلومینیوم هم در گروه ۶۰۰۰ قطعاً این گونه می باشد که براق است و در عین حال مقاومت بالایی چه در سطح اتمسفر هوا و چه در سطح دریا دارا می باشد. 
فروش ورق آلومینیوم ۶۰۰۰ و نیز تسمه در این مرکز به گونه ای است که سفارش ها در مدت زمان اندکی آماده می شود. 

فروش لوله آلومینیوم ۶۰۰۰

فروش لوله آلومینیوم ۶۰۰۰ در این مرکز با توجه به استحکام و میزان مقاومتی که این گرید دارد خواهد بود. 
کاربرد آلیاژ آلومینیوم ۶۰۰۰ که فروش آن را در این مرکز داریم ،در چیست؟ 
آیا گروه ۶۰۰۰ از آلومینیوم که هم لوله و هم ورق از آن تولید می شود دارای تنوع در کاربری هستند؟
از سوی دیگر شما می دانید در آلومینیوم ۶۰۰۰ ، کدام گرید پر فروش تر و کاربردی تر است؟
لوله های آلومینیوم ۶۰۰۰ می تواند ۶۰۶۱ یا ۶۰۶۳ باشد. که انواع ۶۰۶۱ استحکام بیشتری دارند و ترجیح اکثر خریداران بر این است که از مراکز فروش بیشتر این گرید از گروه ۶۰۰۰ آلومینیوم را تهیه کنند. لوله های آلومینیوم ۶۰۰۰ در کشتی سازی هم کاربرد دارد.