نوشته‌ها

قیمت مزایده ورق استیل در بازار

ورق استیل های موجود در برخی مواقع به مزایده گذاشته می شوند و هر کس پول بیشتری پرداخت کند می تواند آنها را داشته باشد. قیمت های مختلفی نیز در بازار برای این مزایده های تعیین می گردد.
اکثر تولید کنندگان استیل آن را یک کالای بسیار با ارزش می داند و از همین رو است بسیار از موارد ما شاهد مزایده آنها هستیم نه آنکه مانند هر جنس دیگری به راحتی فروخته شوند. البته استیل های قابلیت بازیافت نیز دارند و در بازیافت دقیقا ما همان کیفیتی را شاهدیم که در ابتدای امر از آنها دیدیم و در اصل این ویژگی است که این مواد را از بقیه متفاوت می کند.
قیمت های مزایده نیز با توجه به سال و زمان استفاده می تواند متفاوت باشد ولی اکثر مواقع این قیمت ها دقیقا برابری می کند با قیمت های دست اول این محصول در بازار های موجود در کشور.